Aki megvakítja az istent. Account Options


aki megvakítja az istent 0 7 gyenge látás

Kell a keresztényeknek ateistákat is evangelizálni? Válasz Keresztény hívőként — Isten feltétel nélküli szeretetének tudatában és mennyei öröklétünk biztosítékának birtokában — sokszor nehéz lehet megérteni, hogy miért is akarna bárki ateista lenni.

Kell a keresztényeknek ateistákat is evangelizálni?

Ha azonban felismerjük az eredendően bűnös emberi természet az elme és a szív állapotára gyakorolt erős hatását, akkor jobban megérthetjük ateista embertársainkat. Bibliai értelemben véve ateista emberek nem léteznek.

Isten teremtő ereje teremtésének teljességében felismerhető körülöttünk. Isten Igéje szerint az ateista vagy balgatag, vagy hazug elsősorban saját maga felévagy mindkettő.

Mi tehát annak a valós oka, hogy valaki tagadja Istent?

aki megvakítja az istent látás szürke foltok

Az ember úgymond természetes — veleszületett — állapota az eredendő bűn szolgasága. Minden ember ebben az ún. A vallás kötelezettségeket, szellemi ítéletet aki megvakítja az istent megítélést, valamint ön korlátozást von maga után.

aki megvakítja az istent hogyan és miért romlik a látás

Az ateista ember ezzel aki megvakítja az istent azt hiszi, hogy képes saját életének értelmet kölcsönözni és hogy maga képes egy az életét irányító erkölcsrendszer felállítására. Ezzel magyarázható, hogy az ateisták miért a Szentírás myopia bodyflex és engedményeiről panaszkodnak és vitáznak, ahelyett hogy ugyanezt ez időt az előbbiek bibliai alapjának kutatásával és igazolásával töltenék.

aki megvakítja az istent aki rossz látással szolgált

A természet szerinti lázadó lényük számára Isten szeretetben kiteljesedő parancsolata utálat tárgyát képezi. Egyszerűen gyűlölik azt az elképzelést, mely szerint bármi, bárki vagy Egy bizonyos valaki hatalma alatt állnak.

Aki megvakítja az istent

Azt sajnos nem ismerik fel, hogy Sátán az, aki megvakítja őket az igazságra, ő az, kinek hatalma alatt állnak, és aki lelküket már most az aki megvakítja az istent kárhozatra készíti elő. Ha az ateisták evangelizálásáról van szó, akkor szem előtt kell tartanunk, hogy nem tarthatjuk vissza a Biblia örömhírét senkitől sem pusztán azért, mert az adott személy ateistának vallja magát.

Nem feledhetjük el, hogy egy ateista ember éppen annyira elveszett, mint egy muzulmán, egy hindu vagy egy buddhista.

Isten akarata kétség kívül az, hogy terjesszük a megváltó örömhírt Máté és hogy emelt fővel kiálljunk Igéjének igazsága mellett Rómabeliekhez Másfelől nem vagyunk kötelesek az időnket vonakodó emberek meggyőzésére vesztegetni.

“Szolgáljatok az Úrnak örömmel” Zsolt 100,2

Sőt mi több, Jézus Krisztus félreérthetetlenül tudtunkra adja, hogy ne pazaroljuk erőt olyanokra, akik nyilvánvalóan nem érdekeltek egy őszinte eszmecsere létrejöttében Máté Jézus azt mondta apostolainak, hogy menjenek és terjesszék Isten Igéjét, azonban azt nem várta el tőlük, hogy egy helyen maradjanak, míg ott minden egyes ember megtér Máté A legjobb stratégai talán az, ha először megadjuk minden embertársunknak a kételkedés lehetőségét.

Így nagyobb eséllyel jön létre egy beszélgetés, melynek során minden egyes új feltett- és megválaszolt kérdés egyre jobban magában hordozza az evangéliumi örömhír átadásának lehetőségét. Azonban, ha felebarátunk csak vitatkozni akar, ellenséges, vagy egyszerűen meg sem tisztel figyelmével, akkor valószínűleg ideje továbbállni.

aki megvakítja az istent zsugorodik a látása műtét után

Egyes emberek teljesen megkeményítették szívüket az evangélium örömhírének meghallására Példabeszédek Ez a keménnyakú visszautasítás ölthet racionális- vagy teljesen gyerekes formát is. A Szentírás alapján azonban okunk van feltételezni, hogy bizonyos emberek tudatosan állnak ellent a Szent Lélek gyógyító működésének életükben 1 Mózes Ha jó hit által vezérelve megtettünk minden tőlünk telhetőt, hogy elérhessünk valakit Jézus Krisztus nevében, és a személy még mindig bezárkózik, akkor parancsunk van arra, hogy még a "városnak a porát is lerázzuk lábainkról" Lukácsés inkább azokra fordítsuk korlátozott időnket, akik szellemileg nyíltabbak.

Mint életünk minden ügyes-bajos dolgában, úgy ebben a hallatlan jelentőségű küldetésünkben is Isten bölcs útmutatása kell a legmeghatározóbb legyen. Imádkoznunk kell a bölcsességért Jakabamit Isten személyválogatás nélkül megígért mindenkinek, ki azt Tőle kéri, továbbá bíznunk kell az Ő vezetésében, hogy megmutatja mikor és hogyan vegyük fel a beszélgetés fonalát, vagy hogy éppen hogyan fejezzünk be egy parttalan vitát az igazságra bezárkózó ateista embertársunkkal.