A 4 látomás sok


Károli Gáspár revideált fordítása - Dániel próféta könyve - Dán 8 A 4. Hab 1, 2És felele nékem az Úr, és mondá: Írd fel e látomást, és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Ésa 4,4. Ezék 37, 4Ímé, felfuvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke; az igaz pedig az ő hite által él.

Dán 5,1. Eszt 1,2; Jer 49, 3És felemelém szemeimet és látám, és ímé egy kos álla a folyam előtt, és két szarva vala; és az a két szarv magas vala, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedék.

a 4 látomás sok amd macular degeneration

Ezék 16,1 4Látám azt a kost szarvaival öklelkezni napnyugot, észak és dél felé; és semmi állat sem állhata meg előtte, és senki sem szabadíthata meg kezéből, és tetszése szerint cselekedék, és nagygyá lőn. Dán,8 Dán 11,2. Dán,8 3.

a 4 látomás sok kettős látás szemüveg

Dán 11,3 8A kecskebak pedig igen nagygyá lőn; de mikor elhatalmasodék, eltörék a nagy szarv, és helyébe négy tekintélyes szarv növe az égnek négy szele felé. Dán 11,4. Dán 11, Ésa 1, Róm 9, Jer 3,20; Jer 3,1 15És lőn, hogy mikor én, Dániel, látám e látomást és keresém az értelmét: ímé előmbe álla egy férfiúhoz hasonló alak.

Látásbetegségek mind gyenge látás és fehérjék, myopia helyreállítási gyakorlatok látás széles pupillák.

Dán,8 2. Dán 9,21 17És oda jöve, a hol kognitív beszéd károsodott állék, és a mint jöve, megrettenék és orczámra esém, és monda nékem: Értsd meg, embernek fia!

You’re Temporarily Blocked

Jer 31,20; Ésa 55,; Malak 3,6 18És mikor szóla velem, ájultan esém orczámmal a földre; de megillete engem és helyemre állíta; Dán 10,10 19És monda: Ímé, én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén? Mert a végső időre szól. Mik 6,2 20Az a kétszarvú kos, melyet láttál, Médiának a 4 látomás sok Persiának királya.

Dán 5,31 21A szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, a mely szemei között vala, az az első király. Dán,8 5.

a 4 látomás sok a 2-9 kategóriájú látáskárosodásról

Dán 11,4 23És ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy a 4 látomás sok orczájú, ravaszságokhoz értő király.

Dán,8 9. Ámós 4,9;5,11 26És az estvéről és reggelről való látomás, a mely megmondatott, igazság; te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való.

a 4 látomás sok látáslátás vagy

Dán 6,2.